Slider
15
Marca

Sprawa Solara – ciag dalszy

O problemach w spółce Solar pisałam kilka dni temu. Poprzedni wpis znajdziecie tutaj.

Sprawa jest rozwojowa, gdyż zapadły już pierwsze decyzje Komisji Nadzoru Finansowego, która zleciła kontrolę ksiąg rachunkowych i informacji okresowych firmie audytorskiej Ernst&Young, czyli dokładnie temu podmiotowi, o którego audyt od początku walczyli mniejszościowi akcjonariusze spółki.

Taka decyzja oznacza, że kontrolerzy maja prawo zażądać od Solara udostępnienia wszelkich niezbędnych im dokumentów. Po zakończeniu audytu sporządzony zostanie raport, który odpowie na pytanie czy w spółce rzeczywiście doszło do nieprawidłowości przy opracowywaniu dokumentów finansowych oraz prognoz dla inwestorów.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, w sprawach cywilnych wynikających ze stosunków związanych z uczestnictwem w obrocie na rynku finansowym albo dotyczących podmiotów wykonujących działalność na tym rynku Przewodniczącemu KNF przysługują uprawnienia prokuratora wynikające z przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Dlatego też Komisja na podstawie art. 60 KPC, mówiącego, że „prokurator może wstąpić do postępowania w każdym jego stadium.  (…)” skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu oświadczenie o wstąpieniu do postępowania cywilnego o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwał  podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Solar Company 3 stycznia 2013 r.

KNF włączył się więc już oficjalnie w zaistniały spór. Jednak najciekawszy moment tej historii – raport z niezależnego audytu – jest wciąż przed nami. Czekamy więc na rozwój wypadków.

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: