Slider
31
Stycznia

Pomoc w braku płynności finansowej eksporterów

Współpracując na co dzień z polskimi producentami odzieży często spotykam się z problemem braku płynności finansowej wynikającej z odroczonych (i to bardzo) terminów płatności. Problem ten dotyczy głównie eksporterów, którym w razie zaległości płatniczych trudno jest dochodzić swoich roszczeń (zwłaszcza od partnerów z poza Unii Europejskiej).

Częściowym rozwiązaniem tego problemu jest Rządowy Program Wspierania Eksportu skierowany do polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, które współpracują z partnerami z tzw. krajów ryzyka nierynkowego (wszystkie kraje świata poza UE, Nową Zelandią, Norwegią, USA, Kanadą, Japonią, Islandią, Szwajcarią i Austrią).

Poprzez BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) udzielany jest zagranicznym nabywcom (bezpośrednio lub poprzez bank nabywcy) kredyt finansujący kontrakty eksportowe na zakup polskich towarów i usług.

Środki z kredytu są wypłacane na podstawie dokumentów handlowych bezpośrednio eksporterowi, natomiast jego kontrahent płaci za otrzymany towar w swoim banku po upływie umówionego terminu płatności.

Z programu RPWE może skorzystać każda firma zarejestrowana w Polsce, bez względu na wielkość, branżę, region Polski lub kraj pochodzenia kapitału. Od tej ogólnej reguły istnieją wyjątki, jednakże nie dotyczą one branży odzieżowej. Jedynym warunkiem jest krajowe pochodzenie eksportowanych produktów (towar jest uważany za polski, jeśli min. 50% jego wartości stanowią składniki krajowe).

Dzięki RPWE eksporter jest całkowicie (bez udziału własnego oraz bez mozliwości ścigania go przez bank) zabezpieczony przed ryzykiem braku zapłaty i otrzymuje swoje należności znacznie szybciej, co poprawia jego płynność finansową.

Importer natomiast nie odczuwa uciążliwości dodatkowego finansowania, gdyż nie ma dla niego żadnej różnicy na jakie konto dokona płatności za towary.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: